Izobraževanje strokovnih delavcev in prostovoljcev PPMS

Namen izvedbe lastnega izobraževanja za strokovne kadre in prostovoljce Preventivnih programov za mlade Slovenije je dvigniti strokovno raven izvedbe programov na čim cenejši način ter v skladu z izraženimi potrebami po specifičnem znanju, ki je potrebno pri delu z otroci in mladostniki, ki prihajajo iz depriviligiranih okolij in ki se srečujejo s težavami pri odraščanju.

OBLIKOVANJE OTROKOVEGA STILA NAVEZANOSTI
23.februar 2016

Dne 21.01.2016 je g. Janko Cafuta strokovnim delavcem, sodelavcem in prostovoljcem Preventivnih programov za mlade Slovenije predaval na temo Oblikovanje otrokovega stila navezanosti na starše in posledično na druge ljudi ter težave pri oblikovanju otrokovega odnosa do sebe in drugih.

Button

Sejem izobraževanja in poklicevInformativa bo 27. in 28. januarja 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani