Projekt FUSBALIGA je liga dnevnih in mladinskih centrov v ročnem nogometu. Liga se bo začela izvajati v mesecu aprilu in zaključila v začetku meseca junija, z velikim finalom na igrišču Mladinskega doma Jarše.

Vzporedno z FUSBALIGO, bodo potekale tudi dodatne družabne aktivnosti in sicer : Strelastika, Slack-line, Floorball, žongliranje, itd. .  Na samem zaključnem dogodku, bodo na voljo tudi vse družabne aktivnosti, ki se bodo ob ligi dejansko izvajale. Dobrodošli so tudi predlogi za dodatne aktivnosti, ki bi lahko ob ligi potekale. Treningi in liga, bodo potekali v samih mladinskih in dnevnih centrih. O datumu zaključnega dogodka, boste pravočasno obveščeni.

Cilji, ki jih v projektu želimo udejanjiti, so:

1. povezovanje in mreženje mladinskih centrov

2. zmanjšanje števila ur, ki jih mladi preživijo na telefonih in povečati medsebojno druženje mladih

3. aktiviranje tistih mladih, ki nekonstruktivno preživljajo čas na ulici in niso vključeni v nobeno vodeno dejavnost

4. okrepiti občutek za fair-play

5. spodbuditi zdrav način življenja in krepitev dobrega počutja

Skladno z zgornjimi cilji postavljamo tekmovalnost na drugo mesto, kljub temu pa je del športa in nas vodi do finala, ter končnega zmagovalca. Tekmovanje bo potekalo po prilagojenih pravilih zveze namiznega nogometa Slovenija.

Za vse podrobnosti organizacije in izvedbe, smo na razpolago na številki 040 777 885 in preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Projekti po naročilu

Decembrska prireditev »PRAVLJIČNA TRŽNICA« otrokom in mladostnikom ponudi zimsko obarvano pravljično deželo. Pod šotori potekajo pravljične urice, pestro dogajanje pa je tudi na odru. Na odru se predstavijo učenci lokalnih osnovnih šol in drugih mladinskih organizacij, ob zaključku dneva pa se odvije otroška gledališka predstava. Lokalne organizacije se predstavljajo na sejmu, kjer razstavljajo izdelke in promovirajo svoje dejavnosti.

Konceptualna zasnova projekta:

Osnovno izhodišče PROJEKTA SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN INTEGRACIJE ZA OTROKE IN MLADE Z ZAZNANIMI VEDENJSKIMI TEŽAVAMI je s specifično metodo ustvariti pogoje, da dosežemo spremembe v okolju in pri posamezniku, ki bodo omogočale tudi spremembe v možnostih, družbenem statusu, dostopu do resursov in tako zagotavljale večjo družbeno vključenost. namen uporabe atipičnih metod dela je ustvari specifične pogoje, v katerih strokovna obravnava dosega boljše rezultate, ker se v obravnavo vključujejo uporabniki, ki niso pripravljeni, si ne želijo ali pa ne čutijo potrebe po vključitvi v druge oblike psihosocialne pomoči ali pa sami ocenjujejo, da bi jim tovrstna obravnava koristila v smislu doseganja boljše in hitrejše želene konkretne spremembe.

Prireditev »Fužinjada« je prireditev v sklopu projekta "OŽIVIMO FUŽINE - SOSED SOSEDU ČLOVEK". Koncept prireditve je zgrajen na pestrem kulturnem dogajanju, preko katerega se obiskovalci seznanjajo s kulturami različnih narodnosti ter urbanimi subkulturami. Gre za medgeneracijsko druženje lokalnega prebivalstva, ki se ob raznovrstnih nastopih, delavnicah ter predstavitvah srečujejo, učijo ter zabavajo skozi dan.

241121793 1280818652376366 1622886719336152336 n

 

V sklopu projekta "OŽIVIMO FUŽINE - SOSED SOSEDU ČLOVEK" organiziramo prireditev »FUŽINETLON«.Namen prireditve je otrokom, mladostnikom in odraslim približati alternativne načine preživljanja prostega časa. Organiziramo različne športne aktivnosti, skozi ves dan potekajo zanimive in zabavne promocija različnih športov, ob tem pa veliko športnih, cirkuških ter ustvarjalnih delavnic. Predstavljajo se različna društva, klubi…, ki lahko otrokom ponudijo aktivno in konstruktivno preživljanje prostega časa. Poskrbimo tudi za brezplačna igrala in ostale aktivnosti.

 

 

  • Dejavnost Društva SPM je usmerjena v načrtovanje skrbi in organizacijo ter izvedbo podpore socialno in materialno ogroženim uporabnikom.
  • S svojim delom skušamo v dejavnosti društva vključiti tudi ostale osebe, ki pri svojem življenju potrebujejo pomoč za urejanje življenjskih razmer in jim v ta namen nudimo socialno in psihološko podporo.
  • Vse dejavnosti društva so za udeležence brezplačne ali subvencionirane.
  • Osrednji cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin , ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč in podporo pri reševanju nastalih stisk in težav, predvsem tistih, ki prihajajo iz socialno ogroženega, nefunkcionalnega ali kako drugače izključujočega okolja. 

  • Naši uporabniki so otroci in mladostniki, ki prihajajo iz socialno ogroženih, nefunkcionalnih ali kako drugače omejenih okolij.
  • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, neprilagodljivi, učno manj uspešni, vedenjsko težavni…
 • SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade
  Preglov trg 15, 1000, Ljubljana
  Telefon: 070 363 012 (mag.Vitomir Simunišek)
  E-mail: drustvospm@gmail.com 
 • Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v proračun.

  SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE 
  (DŠ: 60024542)

NAPOVEDNIK
  
:

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE

Organizacije, vključene v sekcijo, izvajajo preventivne programe ter programe podpore in pomoči otrokom in mladostnikom prikrajšanih za primerno družinsko življenje ter s težavami v odraščanju.  

PPMS so programi za mlade v katerih deluje več organizacij oz. programov: