Zavod MISSS

MISSS je neprofitni zavod, ki deluje na področju socialnega varstva od leta 1991. Programi na področju socialnega varstva so namenjeni otrokom, mladostnikom in njihovim staršem. Delo z uporabniki temelji na usmerjanju in podpori pri aktivnem reševanju različnih življenjskih situacij ter integraciji mladih z manj priložnostmi. Razvijamo in izvajamo informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje ter spodbujamo aktivno participacijo in prostovoljno delo. Zavod MISSS s svojimi programi deluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Zavod MISSS je s programom Skupaj v skupnosti pomemben deležnik znotraj skupnosti severnega dela Ljubljane, predvsem na področju strnjenih naselij Dravelj in odgovarja na potrebe posameznikov, ki se znajdejo v psihosocialnih stiskah in težavah. Program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje (uporabniki iz socialno ogroženih družin, iz neurejenih družin, itd.) oz. se srečujejo s težavami v odraščanju (izključenost, učne težave, itd.).

Dnevni center je zaradi svoje prilagodljivosti, majhnosti, izkušenj dobrih praks, strokovno usposobljenega kadra in dolgoletne vpetosti v lokalno okolje (skupnost) prepoznaven in sposoben učinkovito odgovarjati na potrebe posameznikov. Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti je rezultat dolgoletnega razvoja metod preventivnega dela in pridobivanja izkušenj na področju skupnostnega dela z otroki, mladostniki in starši na širšem področju nekdanje občine Ljubljana Šiška ter v drugih predelih Ljubljane.

Naš Zavod podpirajo donatorji, ki prispevajo k našemu delu. Donatorje vidimo kot pomembne sodelavce naših programov, saj njihova sredstva posredno prispevajo h kvaliteti našega dela, predvsem pa vedno znova prispevajo k razveseljevanju in popestritvi vsakdanjega življenja ranljive populacije otrok in mladostnikov (marginaliziranih in stigmatiziranih otrok in mladostnikov), ki se soočajo z različnimi problemi in stiskami. Prispevke donatorjev vključujemo v vse naše programe, zato jim na tem mestu izrekamo tudi ISKRENO ZAHVALO ZA NJIHOVE PRISPEVKE IN DONIRANA SREDSTVA.

Dnevni center za otroke in mladostnike

Kunaverjeva 2

1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 510 16 75

mobi: +386 (0)51 300 380

e-pošta: dnevni.center@skupajvskupnosti.si

Super User PPMS 23707

Mreža PPMS je bila ustanovljena leta 2002 na pobudo takratnega centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje s prvotnim namenom združevati programe, ki so delovali v sklopu takratnih centrov za socialno delo v MOL.

Zaradi potrebe po usklajevanju standardov in normativov dela, kot tudi zaradi potrebe po dvigovanju nivoja kakovosti svojega dela, se je kmalu začela širiti v druge slovenske regije in vključevati dnevne in mladinske centre z drugačnimi pravnimi statusi, kot tudi druge organizacije, ki so izvajale preventivne programe za to ciljno populacijo v okviru socialnega varstva. Tako so del mreže postale tudi nevladne organizacije ter občinski in javni zavodi izven mesta Ljubljana.

V okviru skupnosti sodelujemo naslednje organizacije:

NAZIV ORGANIZACIJE

KONTAKTNE OSEBE

KONTAKT

Odgovorna oseba (direktor/direktorica)

 ZAVOD MISSS

Marija Vrhovnik

preventiva@misss.org

Matjaž Medvešek

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE DC Ω

ŠKOFJA LOKA

(CSD Gorenjska, enota Škofja Loka)

Tanja Stipič

dcom.loka@gmail.com

(04) 51 70 127

051 221 586

Urška Repar Justin

urska.repar-justin@gov.si

ŠKRLOVEC-DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE

(CSD Kranj)

Polona Ovsenar

Maja Kurnik

polona@skrlovec.net

maja@skrlovec.net

04/23-73-515, 040-190-560

Marjan Podbevšek

marjan.podbevsek@gov.si

MLADINSKI CENTER TRŽIČ

(CSD Tržič)

Katarina Kuzma

mladinski.center.trzic@gmail.com

031 699 247

Ljupka Cahunek

ljupka.cahunek@gov.si

Središče za mlade in otroke Velenje

Mitja Gregorič

mitja.gregoric@mc-velenje.si

ira.preininger@mc-velenje.si

 

Javni zavod Mladi zmaji

Jon Žagar

jon.zagar@mladizmaji.si

051 282 140

  Ksenja Perko

ksenja@mladizmaji.si

Mladinsko središče Vič (CSD Ljubljana Vič, Rudnik)

Jana Drobnič

Marija Simeunović

 

info@msvic.si

01/252 77 69

01/252 77 68


Darja Kovačič

darja.kovacic@gov.si

01/200 21 44

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Mojca Vegelj

Kristina Lovrinović

 

mojca.vegelj@drpdnm.org

kristina.lovrinovic@drpdnm.org

041 928 393

 

SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE

Vitomir Simunišek

drustvospm@gmail.com

070/363 012

Vitomir Simunišek

Skupnostni programi za mlade

       (CSD Ljubljana, enota Moste-Polje)

 Ana Škrbec

 info@cona-csdlj.si

CONA: 041/553 569

01/520 64 42.

  

Zavod Salesianum

OE Skala

Boštjan Jamnik

Polona Kos

oe.skala@gmail.com

031 486 554

031 780 651

 

Marjan Lamovšek

Društvo za preventivno delo

Zoran Maksimović

drustvo.pd@guest.arnes.si

tel. 031/ 314 - 672

 

ARS VITAE

Ptuj

 

Renata

Štopfer

031 519 902

ars.vitae.si@gmail.com

 

PIKA - dnevni center za otroke in mladostnike Maribor

(CSD Maribor)

Simona Martinšek

pika.dcmb@gmail.com

051 304 015

 Marjana Bravc
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA (CSD Južna Primorska, Enota Koper) Urška Prinčič dnevnicenter.kp@gmail.com, 05 66 34 590
urska.princic@gov.si, 051 389 608
Tjaša Rodman 
Dnevni center za romske otroke in mladostnike KHER ŠU BEŠI (CSD Dolenjska in Bela Krajina, enota Trebnje) Nataša Smolič

(07) 34-81-584 in 031 770-979

dc.khersubesi@gmail.com

mag. Irena Kralj 

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica
Primož Bezjak

Gsm: 030/625 298

dnevni.center@drustvo-zarek.si

Ivanka Berčan (predsednica društva)
Društvo Center za pomoč mladim Špela Gorjan

01 438 22 10

031 323 573

lj-info@cpm-drustvo.si

Špela Gorjan

Društvo za strpne odnose Eksena

Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike

dr. Pascale Emily Pečnik

070 819 552

info@drustvo-eksena.si

 
Mladinski center Nova Gorica mag. Jana Kruh

05 333 40 20 

040 234 423

info@mc-novagorica.si

mag. Jana Kruh